menu
Motylek Motylek

Dzieci w wieku do 6 lat

wg wskazań lekarza

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej
należy podawać 2,5ml syropu
3-5 razy dziennie.

Młodzież i dzieci
w wieku od 6 lat

5ml syropu,

3-5 razy dziennie.

Dorośli

15ml syropu,

3-5 razy dziennie.

Podczas stosowania leku zaleca się wykorzystanie miarki dozującej umieszczonej na zakrętce butelki.