menu
Motylek Chmura

Brak interakcji z innymi lekami

Nieznane działania niepożądane

Nie zgłoszono żadnych przypadków przedawkowania

W okresie ciąży i laktacji przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem

Okres trwałości: 5 lat

Brak specjalnych warunków przechowywania

Brak szczególnych wymagań dotyczących przygotowania leku do stosowania